Videokonferans ve Webinarlar

Webinar, “web” ve ingilizce “seminar” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir terimdir. İnternet üzerinden yapılan toplantı, seminer anlamına gelmektedir. İnternet bağlantı hızlarının artmasıyla uygulaması kolaylaşan ve pandemi sürecinin de etkisiyle artan webinarlar 1990’lı yıllardan itibaren Ege Üniversites’nde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar etiğim faaliyetlerinin desteklenmesi amacını taşımaktadır.

Ege Üniversitesi Medya Merkezi Olarak Gerçekleştirdiğimiz Video Konferanslardan Kareler

Webinar: “Aljinatlar: Okyanustan Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisine”, Prof. Dr. Serhat Bor, 11.03.2020, İzmir

Ege Erişkin Hemofili Derneği ve Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezi’nin birlikte düzenlediği Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi’nin eğitim faaliyetleri kapsamında Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi stüdyosundan bir seminer serisi yapılmıştır.

  1. Pediatrik Hematolog Gözü ile Hemofili, Adölesan Dönem ve Sonrası: Hastanın Erişkine Devri, Prof. Dr. Bülent Antmen ve Prof. Dr. Fahri Şahin (25.09.2019)
  2. Erişkin Hemofilide Proflaksi, Hasta Uyumu, Hasta-Hekim İletişimi, Prof. Dr. Fahri Şahin (08.10.2019)
  3. Hemofilide Minör ve Majör Cerrahi, Dr. Nur Soyer (25.10.2019)
  4. Hemofilide Laboratuvar: Faktör ve Inh Ölçümü Yöntemleri, Hemofilide Genetik ve Gen Tedavisi, Dr. Güneş Ak ve Dr. Tahir Atik (06.11.2019)

International Assosociation of Medical Science Educators organizasyonunun faaliyetleri kapsamında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Girgin Sayın’ın koordinatörlüğünde, University of Arkansas for Medical School’dan Dr. Bruce W. Newton tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen konferansın web üzerinden yapılan canlı yayını (15.05.2009).