EGEMM Danışma Kurulu toplandı.

Egem Danışma Kurulu

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Dış Paydaş Görüşmesi” ve EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi “Danışma Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi. EÜ İletişim Fakültesi ile EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin mevcut durumunun,  gelecek vizyonunun ve ileriye dönük hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıya paydaş kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, Demirören Haber Ajansı Ege Bölgesi Temsilcisi Elif Demirci İşleğen, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir,  İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Koçbaş, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Gürses Köse, EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yiğit Açık, Ege Ajans Haber Koordinatörü Yunus Atmaca ve Haber Editörü Zeynep Kurtboğan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Dilek Takımcı, İletişim Fakültesi ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili genel bilgi paylaşımında bulundu.  Prof. Dr. Takımcı, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin, İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra üniversite içi ve diğer paydaşlar için bir akademik uygulama birim ve laboratuvarı olduğunu söyledi. Toplantıda, İletişim Fakültesinin ders içerikleri, Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajansın yürüttüğü faaliyetler, durum analizi, geleceğe yönelik hedefler, eğitim-öğretim ve uygulama ve sosyal sorumluluk projeleri ile işbirlikleri konuşuldu.

 “Paydaşlarla daha sık bir araya geleceğiz”

Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İletişim Fakültesi ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kitle iletişim alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları yakından takip ediyoruz. Akademik içeriklerimizi çağımızın koşullarına göre yeniliyor, medya dünyasında kullanılmaya başlayan en güncel teknolojileri takip ederek bu teknolojileri uygulama birimlerimize kazandırmaya özen gösteriyoruz. Medya Merkezi olarak,  bir yandan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini yürütürken diğer yandan da Rektörlüğümüzün, Üniversitemizin tüm birimlerinin faaliyetlerini görünür kılmak için gece gündüz demeden üretiyoruz. Paydaşlarımızla medya kuruluşları ile sürekli iletişim halinde kalarak,  üniversitemizin şehrimizin ülkemizin kültür, sanat, spor ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz.  Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden bu yana fakültemize, medya merkezimize önemli destekler verdi. Özellikle Medya Merkezimizin yapılanmasından fiziki olanaklarının iyileştirilmesine, personel görevlendirilmesinden teknik imkânlarına kadar her anlamda hem maddi hem de manevi olarak önemli destekler verdi. Sizlerin huzurunda Rektörümüze, medya merkezimiz, fakültemiz ve üniversitemiz özelinde İzmir’e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bu tür toplantılara çok önem verdiklerini, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak işbirliğinin geliştirilmesini daha çok arzuladıklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Takımcı, “İletişim bilimi, iletişim araçları, iletişim ekosistemi günümüzde daha da önemli hale geldiğine şahit oluyoruz. Bu kapsamda Fakültemizin mevcut durumunun değerlendirilmesi, geleceğe yönelik misyonu, paydaşların ve sektörün beklentilerinin bilinmesi ve belirlenmesi gerekmektedir.  Dünyanın en iyi iletişim fakülteleri arasına girmeyi amaçlayan Fakültemiz; akademik kadrosu, çağın teknolojine sahip uygulama birimleri ve laboratuvarlarıyla geleceğin yetkin iletişimcilerini yetiştirmektedir. Ayrıca iletişim eğitiminin gelişimine bilimsel, sektörel ve toplumsal anlamda katkı sağlamak hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm paydaşlarla,  özel – kamu kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler kurmaya ve işbirliği yapmaya özel önem veriyoruz. Bugün burada fakültemiz eğitiminin niteliği ile geleceğe yönelik yol haritamızın belirlenmesi, mezunlarımızın mesleki yeterliliği,  istihdam sorunları konusunda ortaya koyduğunuz fikirler bizim için yol gösterici olacak. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Demirören Haber Ajansı Ege Bölgesi Temsilcisi Elif Demirci İşleğen “Mezun olacak öğrencilerin yazılı basın deneyimi dışında edinmeleri gereken en önemli pratik sıcak haberin anında ekran önünde servis edilmesi. Yani muhabirin, ekran önünde izleyiciye meydana gelen olayı; hızlı, net,  doğru ve aracısız, sunması gerekiyor” diye konuştu.

“Yazılı basının ömrünü uzatmalıyız”

Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi ise “Medyayı Türkiye’nin gerçekleri ile değil dünyanın gerçekleri ile yorumlamanızı ve dersleri buna göre yapmanızı öneririm. Gazetecilik çok yönlü olmamızı istiyor ve zorluyor. Hem habere hakim olacaksınız hem iyi yazacaksınız ve mümkünse radyo, televizyon,  sosyal medyada bunu yayınlayacaksınız. Dolayısıyla işin özü içerik, içeriğin önemli olması gerektiğini unutmamız gerekiyor ve yazılı medyanın ömrünü uzatmamız gerekir.  Aksi halde Türk medyası dramatik bir çöküşe girer. Türk medyası hala gelirinin yüzde 77’sini kâğıttan kazanıyor. Eğer gazeteler para kazanamaz hale gelirse Türkiye’de ajans, dijital ve sosyal medya kalmaz. Mümkünse kâğıdın ömrünü 40-50 yıl daha uzatmamız gerekir” dedi.

 Toplantıya katılan diğer paydaşlar ise mezunların gazetecilik pratiği konusunda uzmanlaşması gerektiğine ve yerel medyaya daha fazla önem verilmesine değindi.  Toplantıda medya dünyası ile akademisyenlerin daha sık bir araya gelmeleri, sektörün sorunlarını öğrencilerin nitelikli ve yetkin olarak sektöre adım atmaları için yapılması gerekenler ile ilgili fikir ve öneriler tartışıldı.

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Duyurusu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasından Antalya’da 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun ana teması “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda dijitalleşen dünyada iletişim alanı farklı geleneklerden gelen  değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin dijital dünya odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sempozyum kapsamında “insan-sokak”temalı bir fotoğraf sergisi de düzenlenecektir. Dijital iletişime ilgi duyan akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumuna ilgi duyan herkes davet edilmiştir.

Sempozyum Sayfası: http://ims.akdeniz.edu.tr

6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (24-26 Ekim 2017)

6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017),  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İYTE ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı OpenAIRE2020 Projesi kapsamında açık veri konusunu içeren ulusal bir çalıştayla bağlantılı olarak gerçekleştirilecektir. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer alacağı konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

 • Açık Bilim ve Açık Erişim Uygulamaları İçin Gereken Politika, Strateji, Mevzuat, Standart ve Yazılım Alt Yapıları
 • Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Kütüphaneler
 • Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
 • İş Dünyasının Gözünden Açık Bilim
 • Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygulaması
 • OpenAIRE Servis ve Hizmetler
 • Türkiye’de Açık Bilim, Neredeyiz?
 • Açık Eğitim Kaynakları

AE2017’nin düzenleneceği tarihleri de içeren 23-29 Ekim 2017 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında “Open in Order To…” teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Etkinlik web sayfası

Akademik Bilişim 2016’nın Ardından..

AB2016_01İnternet Teknolojileri Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bu yıl on sekizincisi düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı 3-5 Şubat 2016 tarihleri arasında Aydın’da yapıldı. BİTAM olarak 3 bildirimizin sunulduğu Akademik Bilişim 2016 Konferansı şu ana kadar en yoğun katılımın yaşandığı konferans oldu. Konferansta sunumu yapılan bildirilerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Üniversitelerin Radyo-TV Yayıncılığının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet, Uzm. Yiğit Açık, Öğr. Gör. Levent Uslu, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 2. Bir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği, Uzm. Levent Konuş, Uzm. Yiğit Açık, Çetin Ayvaz
 3. Bir Üniversite Televizyonunda Üretilen Programların Youtube Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi, Çetin Ayvaz

ADU Iletisim Fakultesi 2016Konferans Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bulunduğu binada gerçekleştirildi. Fırsattan istifade iletişim fakültesini de ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada bizi misafir eden arkadaşlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin televizyon stüdyoları ve teknik imkanlarını görme şansımız oldu.

Ege Laparoskopik Cerrahi Günlerinde BİTAM Canlı Yayın Yaptı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve başkanlıklarını Prof. Dr. Sinan Ersin, Doç, Dr. Özgür Fırat ve Doç. Dr. Özer Makay’ın yaptığı “Ege Üniversitesi Laparoskopik Üroloji Günleri” bilimsel toplantısı 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında biri canlı diğeriyse modifiye cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Genel Cerrahi ameliyathanesinde Doç Dr. Özgür Fırat tarafından yapılan “Morbid Obezite” operasyonu  Prof. Dr. Sermet Akgün Konferans Salonu’na canlı olarak aktarılmıştır. Tüm teknik altyapısı Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) tarafından gerçekleştirilen canlı yayın, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle operasyonu izleyen cerrahi uzmanlarından tam not almıştır.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk canlı yayınını gerçekleştiren BİTAM 20 Ekim 2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan Dünya Videoüroloji Kongresi’nin Ege Üniversitesi’nde yapılacak robotik cerrahi canlı yayınlarını da gerçekleştirecektir. (http://www.videourology2015.com)

MOOCS (Kitlesel ve Açık Çevrimiçi Kurslar) ve OER (Açık Ders Malzemeleri) Konulu Seminer Duyurusu

egitim-fakEge Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün düzenlediği etkinlik kapsamında Chulalongkorn University (Bangkok, Thailand) öğretim elemanı Dr. Ava Chen, 25 Ağustos 2015 Salı günü saat 10:30’da Eğitim Fakültesi 208 nolu derslikte bir seminer verecek. “MOOCS (Kitlesel ve Açık Çevrimiçi Kurslar) ve OER (Açık Ders Malzemeleri) İle İlgili Gelişmeler ve Sorunlar”ın ele alınacağı seminerin eğitim teknolojileri ve bu alanda dünyada hangi gelişmelerin olduğunu merak edenler ile bu alana ilgi duyanlar için faydalı olacağına inanıyorum.  Seminer özeti aşağıda sunulmuştur.

Trends and Issues in OERs and MOOCs
Ava (Shu-Hsiang) Chen, Ph. D.
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Abstract
The Internet revolution has facilitated the concept of openness now more than ever. A number of current technologies support the paradigm of modern education in terms of creation, communication, and collaboration. Various open educational learning resources, tools, and pedagogical approaches are used in teaching and learning. Open educational resources (OERs) is one of examples that represent a global phenomenon in an innovation approach that promote unrestricted access as a possible solution for bridging the knowledge divide in higher education. OERs open up opportunities to create, share, and facilitate learning and ethical practice by creating, using, and managing by offering a wider array of educational resources among a greater diversity of global learners. Its trends and movements have become more prominent as not only a phenomenon but as a way of improving the quality of education. OERs alone are not sustainable on their own dimension. It has to combine concepts from different inter-disciplinary areas such as education for sustainable development and business perspectives. Therefore, this workshop focuses on the discussion of current trends, issues, and example of current global practices of OERs and MOOCs.

Aklıma Bir Fikir Geldi – VII” için başvurular başladı!

RATEMafis_ABFG_7

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle RATEM tarafından düzenlenen “Telif Hakları” temalı iletişim fikirleri yarışması: “Aklıma Bir Fikir Geldi – VII” için başvurular başladı.
Televizyon – Radyo ve Gazete-Dergi (Basın İlanı) kategorilerinde dokuz ayrı ödülün verileceği yarışmaya eser gönderimi için son tarih 4 Aralık 2015.

Detalı bilgi için tıklayınız.

Tıp temalı webinarlara devam ediyoruz!

Prof. Dr. Fatma Askar WebinariEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Zekiye Aşkar’ın “Anestezide Kas Gevşeticilerin Antagonistlerin Yöntemi” konulu semineri 26.06.2015 tarihinde saat 08:30’da BİTAM Webinar TV’de canlı yayınlandı. Webinarı internet üzerinden izleyen kullanıcılar yapılan sunum ile ilgili soruları elektronik posta yoluyla Prof. Dr. Fatma Zekiye Aşkar’a ilettiler. Sorulara canlı yayında yanıt verildi. Yayın esnasında BİTAM tarafından hazırlanan bir eğitim filmi de gösterildi.