Fotoğraflarla Cerrahi Canlı Yayınları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı, “Girişimsel Radyoloji Work-Shop-1: Nasıl Yapılır?, 11-13 Eylül 2002, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “II. Canlı Cerrahi Toplantısı-Oküloplastik Cerrahi”, 16-17 Kasım 2002, İzmir.

II. Ege Karaciğer Transplantasyon Günleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 6 Mart 2003, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, “1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri” 14-16 Nisan 2005, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Endoüroloji Derneği, “Endoüroloji Çalıştayı”, 11-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.,  Jinekolojik Endoskopi Derneği – JED 2007 Kongresi, 5-6 Nisan 2007 Çeşme-İzmir.

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası 9. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2008, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 10. Ulusal Kongresi, 20 Ekim 2008, Çeşme-İzmir

Endoüroloji Derneği, 2. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri,  08.05.2009, İzmir

Jinekolojik Endoskopi Derneği, Ege Jinekolojik Endoskopi Eğtitim Günleri-4, 24 Nisan 2010, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, “12. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Çalıştayı”, 11-12 Aralık 2010, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Total Laparoskopik Histerektomi Canlı Cerrahi Yayını 16.01.2011

V. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21.04.2012, İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan New York’taki AAGL 2013 Toplantısına Yapılan Canlı Yayın

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII. Rinoplasti Kursu Cerrahi Canlı Yayını, 09.05.2014, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitörizasyon Çalıştayı, 07.03.2015, İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ege Laparoskopi Günleri, 2-3 Ekim 2015, İzmir.

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 5. Ürojinekoloji Çalıştayı, 30.05.2015, İzmir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Canlı Yayını, 04.03.2016, İzmir

European Obesity Day, Ege University Faculty of Medicine, 22nd May 2019

7. Ulusal Fıtık Kongresi, Fıtık Derneği ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 04.10.2019, İzmir.

Turkish Iraqi Spine Meeting, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 25.11.2019, İzmir.

Reklam