Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği, XIX Türkiye’de İnternet Konferansı 27-29 Kasım 2014 Yaşar Üniversitesi, Yiğit Açık, Erhan Parıltay, Fazıl Apaydın
  2. Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler, Akademik Bilişim 2012, Uşak, 1-3 Şubat 2012, Yiğit Açık, Fazıl Apaydın
  3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kalitesini Arttırmadaki İşlevi, Bilgi Teknolojileri Kongresi BİLGİTEK-III 2004, 7-8-9 Ekim 2004, Denizli. Yiğit Açık, Fazıl Apaydın, Yeliz Tuna
  4. İnternet Yayınları ve Teletıp Alanında Bir Uygulama, NET-TR-2003, İstanbul, Aylin Kantarcı, Fazıl Apaydın, Yiğit Açık, İlker Eke

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. The Usage of Digital Video Technologies in the Medical Field in the Contex of Health Communication, 2nd From Traditional to Digital International Media Researches Symposium – IMS 2020, 10-11 December 2020, Yiğit Açık.