Fortran Programlama Dili – Prof. Dr. Oğuz Manas (1986)

Uzaktan eğitim dersleri Ege Üniversitesi’nde ilk olarak 1986 yılında kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1984 yılında kurulan ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEMM) çekirdeğini oluşturan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin stüdyolarında çekilen dersler Ege Üniversitesi Kampüsü’nün çeşitli noktalarına kablolar aracılığıyla iletilmekteydi. “Bilgisayar Programlama Dersleri” Ege Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) Müdürü olan Prof. Dr. Oğuz Manas tarafından verilmiş olup Odyovizüel Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmet Köktürk koordinatörlüğünde 17 Nisan 1986 tarihinde yayınlanmıştır.

Reklam

İzmir’de Yerel Tv

1990-2020 yılları arasındaki otuz yıllık süreçte İzmir’de faaliyet göstermiş olan yerel televizyon kanallarının idari ve ekonomik yapıları, yayın içerikleri, teknolojik altyapıları ve bunların geçirdiği değişimin bir dökümünü ortaya koymak amacıyla Yaşar Üniverstesi İletişim Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk tarafından bir bilimsel araştırma projesi hazırlanmıştır. Bir sözlü tarih çalışması olan bu projede kartopu örneklem yöntemiyle 1990-2020 yılları arasında İzmir’de yayın yapan televizyon kanallarında çalışmış 20 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 12.12.2019 tarihinde benimle de bir görüşme gerçekleştirilmiş olup proje tamamlandıktan sonra oluşturulan web sayfasında bahsi geçen dönemde İzmir’deki televizyon kanallarında çalışmış diğer kişilerle birlikte benimle yapılan görüşmenin özeti de yayınlanmıştır. Meraklısı için proje ile ilgili bilgilerin ve görüşmelerin yeraldığı www.izmirdeyereltv.com adresi ziyaret edilebilir.

Kodak Pageant Film Projeksiyon Cihazı Testi

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EGEMM) bulunan zengin video arşivimiz her geçen gün büyüyor ve zenginleşiyor. Büyük ölçüde 1980’li yılların başından itibaren kaydedilen görüntülerden oluşan bu arşivin gelişmesinde tamir edip kullanıma soktuğumuz video oynatıcılar ve film projeksiyon makinelerinin önemli bir payı var. U-Matic, Betamak, VHS, S-VHS, Hi8, Digital 8, Mini DV, Large DV gibi formatların yanında 8mm ve 16mm’lik filmlerin de sayısallaştırılmasında önemli ölçüde mesafe katettik. Kodak firmasının ürettiği Pageant serisi Magnetic/Optical Sound Projection ile artık 16mm filmler üzerinde de çalışabiliyoruz. Depodan çıkarıp çalıştırdığımız bu film projeksiyon makinesinin durumu bizi gerçekten şaşırttı. Oldukça sağlam ve sorunsuz çalışıyor. Arşivimizde yer alan Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Afrodisias Gezisine ait 16mm’lik film kayıtlarını yıllar sonra sorunsuz bir şekilde oynattık.

II. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS2020)

II.Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (2nd From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium IMS2020), 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde video katılımlı online olarak  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecektir. 

Kongreye Davet

II.Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (2nd From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium IMS2020), 10-11 Aralık tarihlerinde video katılımlı olarak  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza gösterilen yoğun ilgi, hem uluslararası hem de ülkemizde iletişim, dijitalleşme ve medya alanında akademisyenlerin, uygulamacıların ve sektörde karar alıcıların bir araya gelerek sorunları ve çözümlerinin tartışılmasının devamlılık arz etmesinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Yaşam biçimlerimizi, gündelik alışkanlıklarımızı, özel ve kamusal alanlardaki etkinliklerimizi köklü bir değişime ve dönüşüme uğratan medya, dijitalleşmenin hızlı ivmesiyle birlikte gelecek toplumların sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının yeniden tasarlanmasında etkinliğini koruyacaktır.

Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya

Bu tespitten yola çıkarak, II. IMS 2020’nin ana başlığı “Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyum, farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.

Sempozyum aynı zamanda, medya araştırmalarında güncel gelişmeler, araştırma yöntemleri, dijital uygulamalar, araştırma modelleri, dijital medya bağlamında öğrenme olanaklarının da tartışılmasını öngörmektedir. Bildiriler İngilizce ya da Türkçe dillerinde sunulabilecektir.

Sizleri medya araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için sempozyumumuza davet ediyoruz. Akademik bilgi alışverişinin gerçekleştiği ve dostlukların pekiştirildiği oturum ve sohbetlerle verimli bir sempozyum olacağına yürekten inanıyoruz.

Katılımlarınız ve destekleriniz bizlere güç verecektir. Değerli çalışmalarınızla  sempozyumumuzda bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onu duyarız.

Not: Sempozyum  Doçentlik kriterlerine uygundur.

Sempozyum Konu Başlıkları

 • Medyada Dijital Transformasyon ve Gelecek Tasarımı
 • Dijital Medya ve Marka İletişimi
 • Dijital Medya ve Yaratıcılık
 • Dijital Medya Okuryazarlığı
 • Yeni Medya ve Öteki
 • Yeni Medya ve Etik
 • Dijital Kitlesel Yayıncılık
 • Ağ Toplumu ve Endüstri 4.0
 • Dijital Anlatılar: Transmedya ve Metinlerarasılık
 • Yeni Nesil Gazetecilik,
 • Dijital İçerik Üretimi/ Üreticileri
 • Yeni Medya ve Yasal Düzenlemeler

Detaylı Bilgi İçin: https://iletisim.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi (1989)

1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Köktürk tarafından kurulan Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi’nde verilmekte olan tıp eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla dönemin ses, görüntü ve iletişim teknolojilerini kullanılarak önemli ölçüde bir inovasyon yaratmıştır. Başta tıp eğitimi üzerine odaklanarak faaliyetlerini sürdüren Odyovizüel Merkez, zamanla değişen şartlar ve üniversite üst yönetiminin görevlendirmeleriyle Ege Üniversitesi’nde radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Paylaştığım bu tarihi videoda 1989 yılında TRT İzmir Televizyonu’na konuk olan merkez müdür Prof. Dr. İsmet Köktürk’ün 1984-1989 yılları arasında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında verdiği bilgileri izliyoruz. TRT kameramanlarınca kaydedilen görüntüler bize 1989 yılında Ege Üniversitesi’nde kurulan kapalı devre televizyon sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili tarihi öneme sahip detaylar sunuyor. Meraklısına keyifli seyirler:

Ege Üniversitesi’nin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve merkezlerinin tanıtıldığı 1996 yılında basılmış olan Ege Üniversitesi kitabında Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında şunlar yazılmış:

1984 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün girişimi üzerine YÖK tarafından Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Öncelikle fazla sayıda öğrencilerle yapılan tıp öğretimine odyovizüel destek vermek amacıyla geniş alanda kapalı devre TV sistemi kurularak Tıp Fakültesi içinde hizmete girmiştir.

Odyovizüel Merkez modern bir belgesel hazırlama stüdyosuna sahip olup Cerrahi Hastalıklar, Kadın Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Morfoloji Anabilim Dalı içindeki lokal stüdyolarla Muhiddin Erel Amfisi Sinevizyon Sistemi, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Kampüs Odyovizüel Merkezi ile bağlantılı olarak çalışmaktadır.

Cerrahi Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Morfoloji ve Hemşirelik Yüksekokulu stüdyoları otonom olarak da kendi içinde öğretime odyovizüel destek verebilmektedir.

Merkez, Tıp Fakültesi içinde Dekanlık, Başhekimlik, Bölüm Başkanlıkları gibi idari bölümlerle, poliklinikler, öğrenci kantini, öğretim üyesi ve öğrenci yemekhanelerinde E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu’nda mevcut stüdyo ve kantinlerle bağlantılı olup ihtiyaca göre bilimsel, sosyal içerikli yayınları ve uydu yayınlarını izlemeye sokabilmektedir.

Odyovizüel Merkez, Ege Üniversitesi’nin Avrupa Tıp Birliği’ne uydu iletişimi ile katılmasına destek vermektedir. Kampüs içinde merkezle bağlantılı kapalı devre televizyon sistemi geliştirilmektedir. Altyapı tamamlanmak üzeredir.

Fotoğraflarla Ege Üniversitesi’nde Cerrahi Canlı Yayınlarının Tarihi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen cerrahi canlı yayınlarına ait fotoğraflar kronolojik olarak “Canlı Cerrahi Fotoğrafları” sayfasında yayınlanmaktadır. Titiz bir arşiv çalışması sonucunda seçilen ve web sayfasına yüklenen fotoğraflar şu an için 2002 yılından bugüne kadar geçen 18 yılın kısa bir özetini sunmaktadır. Önce Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi ardından E.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) ve son olarak E.Ü. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde tamamen Ege Üniversitesi’nin olanakları ile gerçekleştirilen bu yayınlar, Ege Üniversitesi’nin radyo ve televizyon yayıncılığına başlamasında önemli deneyimlerin kazanılmasına öncülük etmişlerdir. Fotoğraflara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

Canlı Cerrahi Fotoğrafları

EARN Projesi ile ilgili tarihi bir video!

Kısaca EARN olarak bilinen European Academic Research Network Projesi, Ege Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Manas’ın girişimleriyle ülkemizin de dahil olduğu internet öncesi dönemin en önemli bilgisayar ağı projesidir. EARN projesi direktörü Alain Aurox, Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisi’nde yapılan bu toplantı ile katılımcılara proje hakkında detaylı bilgi vermektedir. Paylaştığım bu video Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından merkez müdürü Prof. Dr. İsmet Köktürk’ün koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

EARN Projesi ile ilgili olarak hazırlanmış web sayfası: https://earn-history.net/

Webinarlar hız kesmeden devam ediyor.

Gaviscon Webinar 596x375Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölüm Falı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Televizyonu stüdyosunda “Aljinatlar: Okyanustan Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisine” konulu bir webinar gerçekleştirdi. Web üzerinden yapılan seminer olarak da bilinen bu webinar etkinliğine Türkiye’nin dört bir yanındaki gastroenteroloji uzmanlarının çevrimiçi (online) olarak katıldı. Sunum sonunda katılımcıların konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Serhat Bor’a sorduğu sorular yine Prof. Dr Serhat Bor tarafından canlı yayında yanıtlandı. Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’i online webinar, sanal kongre ve video stream gibi alanlarda teknik altyapısı ve bu alanda uzmanlaşmış personeliyle sağlık, eğitim, iletişim gibi bir çok farklı sektördeki kurum ve kuruluşlara hizmet veriyor.